TERRA-SORB® - výsledky ČR

Výsledky


Pšenice ozimá
Řepka olejka ozimá
Ječmen jarní
Cukrovka
Kukuřice
Slunečnice
Sója

Pšenice ozimá

Výsledky

Pšenice ozimá, 2014/15
Tomáš Bláha, DiS., Šlechtitelská stanice Selgen a.s., Úhřetice.

Výsledky

Pšenice ozimá, 2013/14
Tomáš Bláha, DiS., Šlechtitelská stanice Selgen a.s., Úhřetice.

Výsledky

Pšenice ozimá, 2013/14
Tomáš Bláha, DiS., Šlechtitelská stanice Selgen a.s., Úhřetice.

Výsledky

Pšenice ozimá, 2012/13
Tomáš Bláha, DiS., Šlechtitelská stanice Selgen a.s., Úhřetice.

Výsledky

Pšenice ozimá, 2011/12
Tomáš Bláha, DiS., Šlechtitelská stanice Selgen a.s., Úhřetice.


Výsledky

Pšenice ozimá, 2013/14
Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Mendelova univerzita.

Výsledky

Pšenice ozimá, 2012/13
Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Mendelova univerzita.

Výsledky

Pšenice ozimá, 2011/12
Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Mendelova univerzita.

Výsledky

Pšenice ozimá, 2011/12
Ing. Libor Tomšíček, Agroos Jaroměřice nad Rokytnou.


Pšenice ozimá, 2,0l/ha ve fázi odnožování, 1l/ha odnožování + 1l/ha sloupkování, 2011-2012.
Česká republika, Doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna, MZLU BrnoTermín aplikace Dávka
l/ha
Výnos zrna
t/ha
Hektolitrová váha
kg/hl
Obsah N látek
%
Kontrola 7,805 81,425 14,3
Terra-Sorb® Odnožování 2l 8,117 81,325 14,3
Odnožování /
sloupkování
1+1l 8,096 80,925 14,3
Výsledky
Výsledky

Pšenice ozimá, 1,0 l/ha na podzim + 1,0 l/ha na jaře, 2011 - 2012
Česká republika, AGROOS Jaroměřice nad Rokytnou

Výsledky

Pšenice ozimá, 2,0 l/ha na podzim, 2,0 l/ha na jaře, 2011 - 2012,
Česká republika, Šlechtitelská stanice Selgen a.s., Úhřetice↑ seznam plodin
Řepka olejka ozimá

Výsledky

Řepka ozimá, 2014/15
Prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., ČZU Praha.

Výsledky

Řepka ozimá, 2012/13
Ing. Libor Tomšíček, Agroos Jaroměřice nad Rokytnou.

Výsledky

Řepka ozimá, 2011/12, chladná zima bez sněhové pokrývky
Agroben, s.r.o., Kacanovy, oficiální zkoušky SPZO.

Výsledky

Řepka ozimá, 2011/12
Ing. Vladimír Vomáčka, ZOD Kolný.

Výsledky

Řepka ozimá, 2011/12, chladná zima bez sněhové pokrývky
Ing. Vladimír Vomáčka, ZOD Kolný, oficiální zkoušky SPZO.


Výsledky

Řepka olejka ozimá, 2,0 l/ha na jaře, 2010 - 2011
Česká republika, ZS Luže, oficiální zkoušky SPZO

Výsledky

Řepka olejka ozimá, 2,0 l/ha na podzim + 1,5 l/ha dvakrát na jaře, 2011 - 2012, velmi chladná zima, prakticky bez sněhové pokrývky.
Česká republika, Agroben s.r.o., Kacanovy, oficiální zkoušky založené SPZO

Výsledky

Řepka olejka ozimá, 2,0l/ha podzim + 2,0l/ha jaro, 2,0l/ha podzim, 3,0l/ha jaro, 2011-2012
Česká republika, ZOD Kolný, Ing. Vomáčka


Výsledky

Řepka olejka ozimá, 2,0 l/ha + 1,0 l/ha na jare, 2010 - 2011, extrémní sucha
Česká republika, Bílovice, oficiální zkoušky SPZO

Výsledky

Řepka olejka ozimá, 2,0 l/ha + 1,0 l/ha na jaře, 2010 - 2011 extrémní sucha
Česká republika, Krásenko, oficiální zkoušky SPZO

Výsledky

Řepka olejka ozimá, 2,0 l/ha na podzim + 1,5 l/ha dvakrát na jaře, 2011 - 2012, velmi chladná zima, prakticky bez sněhové pokrývky.
Česká republika, ZOD Kolny, oficiální zkoušky, založené SPZO


↑ seznam plodin
Ječmen jarní

Výsledky

Ječmen jarní, 2015
Prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., ČZU Praha.

Výsledky

Ječmen jarní, 2015
Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. Univerzita Palackého, Olomouc.

Výsledky

Ječmen jarní, 2014
Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Mendelova univerzita.

Výsledky

Ječmen jarní, 2014
Ing. Jiří Štancl, Zkušební stanice Nechanice.

Výsledky

Ječmen jarní, 2012, pokus ovlivněn extrémním suchem
Ing. Štěpán Škrabal, ZD Hodonice.↑ seznam plodin
Cukrovka

Výsledky

Cukrovka, 2014
Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Mendelova univerzita.

Výsledky

Cukrovka, 2013
Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Mendelova univerzita.

Výsledky

Cukrovka, 2013
Ing. Chochola, Řepařský institut Semčice.Termín aplikace Dávka l/ha Výnos kořene t/ha Cukernatost [%] Výnos cukru [kg]
Kontrola 66,83 16,23 13,85
Terra-Sorb® 5. 6. 2012 2l 70,1 16,49 14,57
5. 6. 2012
15. 6. 2012
1l
1l
71,69 16,45 14,86
Výsledky

Cukrovka, 2012
Ing. Jiří Štancl, Zkušební stanice Nechanice.


↑ seznam plodin
Kukuřice

Výsledky

Kukuřice, 2014
Česká republika, Ing. Jiří Štancl, Zkušební stanice Nechanice.

Výsledky

Kukuřice, 2012
Česká republika, Zkušební stanice Nechanice.

Výsledky

Kukuřice - siláž, 2015
Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. Univerzita Palackého, Olomouc.

Výsledky

Kukuřice - siláž, 2014
Česká republika, Ing. Jiří Štancl, Zkušební stanice Nechanice.

Výsledky

Kukuřice - siláž, 2014
Česká republika, Ing. Josef Kamaryt, Telč.

Výsledky

Kukuřice - siláž, 2013
Česká republika, Ing. Josef Kamaryt, Telč.↑ seznam plodin
Slunečnice

Výsledky

Slunečnice, 2014
Ing. Jiří Štancl, Zkušební stanice Nechanice.

Výsledky

Slunečnice, 2012
Ing. Jiří Štancl, Zkušební stanice Nechanice.↑ seznam plodin
Sója

Výsledky

Sója, 2014
Ing. Jiří Štancl, Zkušební stanice Nechanice.

Výsledky

Sója, 2012
Ing. Jiří Štancl, Zkušební stanice Nechanice.↑ seznam plodin


logo
logo


logo


AGRO STIM, s.r.o. 2013 / Vyrobil: UOK Znojmo