TERRA-SORB® - proč je TERRA-SORB® založen na aminokyselinách?

terra-sorb


TERRA-SORB® - AMINOKYSELINY

Aplikace TERRA-SORB® doplňuje aminokyseliny, které jsou syntetizovány rostlinami. Zajišťuje vysoký výnos, neboť umožňuje rostlinám uchovávat si energii pro syntézu, a plní funkci stimulátoru fyziologických procesů. TERRA-SORB® poskytuje rostlině všechny aminokyseliny, potřebné pro syntézu bílkovin.

Všechny biologicky aktivní aminokyseliny jsou
L--aminokyselinami a pouze ony mohou vytvořit bílkovinu.

D--aminokyseliny

Takové aminokyseliny nejsou biologicky aktivní.

D-amino

L--aminokyseliny

Jako jediné jsou biologicky aktivní!
 

D-amino

CHARAKTERISTIKY KVALITY

Charakteristiky kvality výrobků na bázi aminokyselin:

SCHÉMA BÍLKOVINY

bílkoviny

Většina bílkovin je tvořena řetězci 100 - 5000 aminokyselin.

Aminokyseliny jsou skupiny organických molekul, které tvoří podstatu obrovského množství živých organismů. Ve volné podobě nebo jako součást bílkovin mají své místo v mnoha biologických procesech, majících velký význam. Proto jejich syntéza a metabolismus jsou rozhodující po celou dobu životního cyklu rostlin.
logo
logo


logo


AGRO STIM, s.r.o. 2013 / Vyrobil: UOK Znojmo