TERRA-SORB® - pomoc rostlinám při stresových situacích

pomoc


Za nepříznivých situací dochází v rostlinách ke spuštění celé řady ochranných mechanizmů. Tyto mechanizmy zahrnují maximální úsporu energie, snížení ztrát vody a využívání rezerv pro podporu životně důležitých funkcí, které vyvolávají uzavření průduchů a snížení aktivity při fotosyntéze.

Odolnost rostlin vůči stresu ve značné míře závisí na jejich schopnosti regulovat osmózu na buněčné úrovni. Dochází k akumulaci volných aminokyselin, zejména v těch nejcitlivějších orgánech. Tyto aminokyseliny rostliny získávají jejich zvýšenou syntézou nebo štěpením vlastních bílkovin.

Aplikace TERRA-SORB® v takových případech přispívá k otevírání průduchů, podporuje aktivní fotosyntézu a regeneraci rostlin, a to díky bezprostřednímu využívání aminokyselin, které jsou v TERRA-SORB® obsaženy.


FUNKCE ROSTLIN NEPŘÍZNIVÉ SITUACE BEZ TERRA-SORB® PŘI APLIKACI TERRA-SORB®
Průduchy Uzavřené Otevřené
Fotosyntéza Snížená Zvýšená
Stárnutí Zrychlené Zpomalené
Aminokyseliny Nedostatek volných aminokyselin Zajištění ve snadno absorbovatelné a využitelné forměStresové faktory, proti nimž se TERRA-SORB® používá

stresove faktory

Klimatické faktory

Feneologické období

Biotické faktory


Následky agrotechnických zásahů


Jak TERRA-SORB® chrání před stresovými situacemi?

Úspora energie při metabolismu dusíku

spotreba

Rostliny provádí syntézu vlastních aminokyselin z anorganického dusíku. Tento proces zahrnuje přeměnu dusičnanu na dusitany a amoniové sloučeniny a jejich následné pohlcení do organických molekul kyseliny glutamové. Opírajíce se o tuto aminokyselinu rostliny provádí syntézu ostatních s pomocí procesu transaminace.

Tyto procesy vyžadují velmi mnoho energie a to je příčinou toho, proč je za stresových situací nutné zásobovat rostliny přímo aminokyselinami a tímto způsobem zajišťovat energii pro jiné fyziologické procesy. Aminokyseliny se snadno absorbují jak na listové, tak i na kořenové úrovni a mohou být bezprostředně využity rostlinami.


stres

Graf znázorňuje zvýšení plodové hmotnosti salátu lociky po aplikaci TERRA-SORB® za různých stresových situací, způsobených chladem.

Zkoušky byly provedeny Barcelonskou universitou v klimatické komoře.

Bylo pozorováno značné zvýšení hmotnosti plodu ve všech případech působení chladu. Mladé rostliny salátu lociky byly podrobeny působení chladu po dobu 8 dnů.


Osmoregulace

zasoleni

Rostliny dýně byly podrobeny stresu, vyvolanému zasolením. Zkoušky byly prováděny univerzitou Cartagena (Murcia, Španělsko).

Aplikace TERRA-SORB® více než o 40 % zvětšuje listovou plochu u ošetřených rostlin oproti kontrolním.

Volné aminokyseliny, naakumulované v buňkách během stresových situací, jsou výsledkem syntézy z prekurzoru nebo štěpení bílkovin. Tyto aminokyseliny společně s rozpuštěnými organickými látkami mají vysoký stupeň buněčné osmoregulace, která zvyšuje odolnost buněk vůči nepříznivým faktorům. Čistým příkladem je stres vlivem zasolení. Akumulace volných aminokyselin, zejména prolinu, v buněčné cytoplazmě umožňuje udržovat nízkou hladinu ionů, které mohou být toxickými např. Cl- a Na+.

Regulace otevírání průduchů a aktivity fotosyntézy

Uzavření průduchů rostlin, vyvolané stresovými podmínkami (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost atd.) má za následek snížení aktivity fotosyntézy, zpomaluje všechny procesy látkové výměny. Dodání aminokyselin rostlinám zvnějšku za stresových podmínek přispívá k otevírání průduchů. Tento účinek umožňuje: zvýšit zadržování vlhkosti v tkáních, zintenzivnit fotosyntézu, korigovat rychlost vyparování a oddálit uvadání.

fotosynteza
pruduchy pruduchy

Průduchy listu rajčete (odrůda Carmelo) při nízké relativní vlhkosti bez (obr. 1)
a s (obr. 2) aplikací L--aminokyselin, získaných fermentativní hydrolýzou. Zkoušky byly prováděny Radou pro vědecké výzkumy CSIC (Barcelona).logo
logo


logo


AGRO STIM, s.r.o. 2013 / Vyrobil: UOK Znojmo