TERRA-SORB® - zlepšení absorbce a pohybu látek v rostlině

absorbce


Zlepšení absorpce a pohybu látek v rostlině

Schopnost rostlin absorbovat živiny a jiné látky je ovlivňována četnými faktory. Kromě koncentrace prvku v roztoku a jeho rozpustnosti hrají důležitou úlohu také teploty, přítomnost jiných látek a vypařování rostlinou.

Za určitých okolností mohou mít rostliny problémy se vstřebáváním potřebných živin z půdy. Přísun aktivních živin do rostliny může mít za následek velkou spotřebu energie. Také při provádění mimokořenové (listové) aplikace živin nebo při ošetřování s použitím přípravku pro ochranu rostlin je pro zajištění účinnosti a efektivnosti provedeného ošetření nezbytné rychlé absorbování účinných látek.

Stavba molekul

Polární stavba molekul aminokyselin jim umožňuje vytvářet s kovy a stopovými prvky stabilní a pro rostliny netoxické komplexy, díky nimž se prvky výživy nachází v dostupné, pohyblivé formě jak zvenku, tak i v samotné rostlině.

 

absorbce

Jak TERRA-SORB® působí na vstřebávání a pohyb látek?


absorbce

TERRA-SORB® zvyšuje propustnost membrány, což napomáhá pronikání živin a prostředků na ochranu rostlin do buněčné cytoplazmy.

Zlepšení absorbování a pohybu živin

Díky tomu, že aminokyseliny jsou polárními molekulami, vyznačují se téměř neomezenými vlastnostmi pokud jde o tvorbu komplexu kationu. Tato skutečnost ve značné míře přispívá k tomu, že rostlina absorbuje ty prvky, jejichž obsah v rostlině snadno klesá na spodní úroveň a vyvolává defekty ve vývoji, mající vliv na úrodu. Přednosti komplexu, vytvořeného živinami a aminokyselinami, spočívá v tom, že jsou účinné nejen mimo rostlinu, ale i v rostlině samotné. Proto jsou schopny udržovat kationy v rostlině v pohyblivé formě a zvyšovat jejich absorbci a rychlost pohybu v rostlině díky jejich vlastnosti pronikat přes buněčné membrány.

Zvýšení účinnosti prostředků na ochranu rostlin

Účinnost přípravku na ochranu rostlin závisí na intenzitě jejich absorbování přes a prostřednictvím struktury rostlin. Tento proces probíhá hlavně přes buněčné membrány a také prostřednictvím kanálku a póru rostliny. Buněčné membrány obsahují vysoké procento membránových bílkovin, které jsou schopné měnit prostupnost podle struktury, v níž se nacházejí. Různé struktury jsou dány posloupností aminokyselin, s nimiž se váží. Aplikace TERRA-SORB® společně s přípravky na ochranu rostlin, regulátory růstu a listovým hnojivem zvyšuje propustnost membrány, čímž dochází ke zvyšování absorpce účinných látek.


absorpce

Zkoušky byly provedeny v experimentální stanici Horsem (Belgie) a jejich cílem bylo vyhodnocení synergického účinku působení TERRA-SORB® společně s amitrazem v boji proti meře skvrnité (Psylla pyri) na hrušních. Použití TERRA-SORB® v boji proti meře skvrnité společně s amitrazem zvyšuje účinnost aplikace oproti ošetření pouze s použitím insekticidu a zvyšuje procento zničení škodlivého hmyzu až na 100% populace.
logo
logo


logo


AGRO STIM, s.r.o. 2013 / Vyrobil: UOK Znojmo