TERRA-SORB® - stimulace a ochrana procesů opylování plodnosti

stimulace


Díky TERRA-SORB® došlo k nasazení více zrn v klasu. Ověřeno Litevskou zemědělskou univerzitou, Kaunas

Opylování a oplodňování květů je jev, na který působí vnitřní a vnější faktory, jež jsou schopné záporně ovlivnit nasazování plodů. To muže mít za následek značné snížení objemu tržní produkce, zejména raných odrůd, kdy nízké teploty často vyvolávají opadání neoplodněných květů.

Jak TERRA-SORB® přispívá k opylení a plodonosnosti?

Dostupnost aminokyselin v orgánech kvetení je základem úspěšného klíčení pylu a správného a rychlého vývoje pylové láčky. K vývoji pylové láčky dochází díky aminokyselinám a cukrům, spotřebovávaným pestíkem květu. Vzhledem k tomu je pro rostlinu důležité, aby měla tyto látky k dispozici. Klíčení pylu napomáhá zejména prolin a kyselina glutamová.

Zkrácení doby oplodnění zvyšuje možnost úspěšného nasazení plodu za nepříznivých podmínek, zejména za extrémních teplot, a to jak vysokých tak i nízkých. Bylo zjištěno, že vnější aplikace aminokyselin dobu oplodnění zkracuje. Kromě toho aminokyseliny napomáhají k vyrovnané výživě rostliny, což zvyšuje její schopnost udržet plody a snižuje opadávání semeníku.

Nasazení více zrn

zrnko

Zužitkování cukru a aminokyseliny pestíkem umožňuje korektní vývoj pylové láčky
logo
logo


logo


AGRO STIM, s.r.o. 2013 / Vyrobil: UOK Znojmo